Výroba

Zakázkové ohýbání klempířských prvků v různém barevném provedení a z libovolného materiálu. Na míru jsme Vám schopni vyrobit závětrné lišty, úžlabí, lemování zdí, okapové plechy, okapničky pod folii, krycí lišty,  jakékoliv atypické oplechování, komínové stříšky a mnoho dalšího dle Vašich osobních potřeb a představ. To vše až do čtyř metrových délek, v co nejkratším termínu a k Vaší plné spokojenosti. 

Závětrná lišta

Používá se k zakončení střech ve štítu nebo na přesahujícím kraji střechy.    Její využití je v podstatě možné u všech typů střešní krytiny.

  • lze vyrobit v mnoha provedeních a tvarech – dle typu krytiny, umístění nad nebo pod krytinu

Okapový plech

Je to prvek, který slouží k odvedení vody mimo konstrukci, většinou do okapních žlabů. Ukončený je jednoduchým, případně dvojitým ohybem.            Je doporučeno jej používat u všech typů střešních krytin šikmých střech pod difuzní folii.

Horní lemování

Slouží k přechodu mezi svislou stavební konstrukcí, u okrajů střešních plášťů. Na konci lemování se provádí zpětný ohyb. 

 

Boční lemování

Používá se k oplechování zdí, které vystupujínad konstrukci střechy. V tomto případě se nejčastěji lemování zasouvá pod střešní krytinu. Na konci lemování se provádí zpětný ohyb.

  • dle množství odváděné vody se doporučuje boční lemování stavebních konstrukcí opatřit také tzv. vodní drážkou

Úžlabí

Slouží k odvedení vody z protínajících se ploch střech. Po krajích se vyrábí s koncovými ohyby, připevňuje se k latím nebo k bednění pomocí kotvení a příponek z plechových pásků. 

  • na základě rozdílných sklonů může levou a pravou částí úžlabí protékat různé množství vody
  • proto se v těchto případech při výrobě úžlabí provádí  mezilehlá vodní drážka 

Podkladní plech

Prvek, který slouží ke zpevnění převislých částí, jako jsou atiky, okapní plechy a jiné. Kotví se přímo na konstrukci a může být zároveň prvkem nosným.

  • Díky použití podkladního plechu dochází jak ke zpevnění převislé části tak lepší možnosti zajištění dilatace pohledového prvku.

Atika

Oplechovat atiku lze jak na její vodorovné vrchní části, tak na jejich bocích (svislá část). Boční část atiky může být oplechována, omítnuta, nebo potažena hydroizolací z asfaltového pásu nebo PVC folie.

  • Způsob oplechování atiky lze zvolit:
  1. dle typu střechy
  2. dle místních klimatických podmínek
  3. dle typu střešní krytiny apod.